Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Fonden bag røgeriet

FONDSLOVGIVNING
Tunø-Røgeri-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 34882002.
Tunø-Røgeri-Fonden arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse.
Den for Tunø-Røgeri-Fonden mest relevante lovgivning er lov om erhvervsdrivende fonde. Det foreskrevne fondsretlige tilsyn med, at Tunø-Røgeri-Fonden ledes forsvarligt og drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne udføres af Justitsministeriet v/Civilstyrelsen som fondsmyndighed samt af Erhvervsstyrelsen.
Lov om erhvervsdrivende fonde indeholder herudover detaljerede bestemmelser om blandt andet ledelsen, revision, uddeling og resultat-anvendelse.