Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Tunø Røgeri søger ny forpagter

Tunø Røgeri søger ny forpagter. Røgeriet, der ejes af Tunø-Røgeri-Fonden har eksisteret i godt 10 år og går nu ind i sin 11. sæson.

Vi søger en forpagter der kan bringe røgeriet ind i en ny udvikling, i nært samarbejde med bestyrelsen for fonden.

Vi forestiller os en person med kendskab til drift af restaurant og måske også erfaring med røgeridrift. En person, der kan arbejde selvstændigt og selv vil være på stedet det meste af hovedsæsonen, som er juni, juli og august.

Til røgeriet knytter der sig en forretning og en restaurant med et stort udeareal, som kan overdækkes, og som fondsbestyrelsen arbejder på inden sæsonstart at gøre endnu flottere og anvendeligt.

Røgeri og restaurant ligger direkte ned til Tunøs havn, som hvert år besøges af ca 9000 sejlere. Der til kommer mellem 50.000 og 60.000 årlige turister, så for den rigtige forpagter er der et solidt kundegrundlag og et stort indtjeningspotentiale. Alene sommerdriften vil kunne skabe det meste af en årsløn.

Røgerikapaciteten på røgeriet er meget stor, så vi forventer, at den ny forpagter i et samarbejde med fondsbestyrelsen aktivt vil arbejde for en plan, der forretningsmæssigt muliggør en produktion i en så stor en del af året som muligt.

Røgeriet har en Facebook-side ”Tunø Røgeri og restaurant” samt web-siden tunoeroegerifonden.dk.

Henvendelse til og yderligere oplysninger hos Claus Bülow, formand for Tunø-Røgeri-Fonden tlf 40278818

 

Fonden deler næsten 50.000 kr ud til Tunø-projekter

 

I overensstemmelse med fondens vedtægter besluttede bestyrelsen  å mødet efter årsmødet den 12. april 2023 for anden gang at foretage uddelinger af fondens midler.

Efter indstilling fra bestyrelsesmedlemmer blev det besluttet at

Støtte Tunø Museum med et beløb på maks 20.000 kr til installation af varmepumpe samt en eventuel opdatering af husets elinstallation i den del af Stenhuset, som rummer redaktionen for Tunø Avis.

Tunø Kunst Kultur støttes med 5000 kr. Pengene er målrettet Tunø Dage v/Lars Borup, som arbejder selvstændigt med TKK som den overordnede forening. Tunø Dage holder tre dage i august og afvikler – bl.a. i samarbejde m TKK – en række musik- og kulturarrangementer med det formål at være medvirkende til at brande Tunø som en aktiv ø.

Tunø-Fonden støttes med et beløb på ca 6000 kr til 8000 kr til dækning af udgifter til skilt, der skal synliggøre Postgaarden, som rummer kulturarrangementer i form af udstillinger, workshops m v.

Fonden støtter foreningen Tunø Avis med 10.000 kr. Avisen har de seneste tre år givet et underskud på ca 15.000 kr årligt, hvilket bevirker, at foreningens økonomi er stærkt truet, således at nødvendig vedligehold og investeringer i værste fald kan bevirke, at avisen ikke udkommer.

Efterfølgende har fonden bevilget 10.000 kt til vikinge-projektet Tunhalla som støtte til aktiviteter i forbindelse med sommerens vikingemarked.

 

Bestyrelsen udelukker ikke yderligere uddeling i løbet af året, såfremt økonomien tillader det, og egnede støtteprojekter dukker op.

Tunø-Røgeri-Fonden deler ud til Tunø projekter for første gang

Tunø-Røgeri-Fonden har i år for første gang uddelt penge til projekter, og naturligvis drejer det sig om projekter, som har til formål at støtte initiativer til gavn for Tunø og turismen på øen.

Det er Tunhalla og Tunø Kunst Kultur, der i år får glæde af uddelingerne. Bestyrelsen har besluttet at Tunhalla får 10.000 kr til at udvikle det spændende projekt, og Tunø Kunst Kultur 5000 kr til støtte for kommende initiativer.

Uddelingerne er i overensstemmelse med Tunø-Røgeri-Fondens formålsparagraf, hvor det hedder, at Fondens overskud kan anvendes til:

”–at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og bosætning på Tunø.

–at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, forskning og

videnskabelige arbejder, uddannelse af en hver art, eller til alment velgørende humanitært arbejde, med relation til Tunø.”

–Det er stor glæde, at fonden nu har økonomi til at leve op til formålsparagraffens hensigt, siger fondens formand Claus Bülow.

–Det er nu vores håb, at vi også de kommende år vil have økonomi til at foretage uddelinger, men vi tør dog ikke love noget, for alt afhænger af de udgifter, der måtte dukke op, siger Claus Bülow.

Fra åbningen i 2014

–Hidtil er vores indtægter anvendt til vedligehold og nyanskaffelser til røgeriet, og økonomisk set har det været en hård start med mange udgifter her under også afdrag, siger han.

Tunø-Røgeri-Fonden blev stiftet i 2012 på initiativ af Kristian Wiese med Edouard Rasmussen og Peder Odgaard som medstiftere. I 2013  gik byggeriet på havnen i gang, og 2014 åbnede røgeriet for første gang. Projektet blev realiseret med støtte fra Realdania og den daværende Landdistriktspulje.

Forpagter på Tunø Røgeri til og med 2023

Tunø Røgeri har fået ny forpagter. Det er Tim Grønbech, bosat på øen, der har valgt at forpagte røgeriet for to år. Siden har han forlænget sin forpagtning til og med 2023. 2018 købte Tim Grønbech Det gamle Mejeri på øen, og det har været hans plan, at der skal være en vis samdrift mellem de to spisesteder, som begge er vigtige for øen og dens turisme.

Allerede  nu ryges der fisk og røgsalt. og røgeri og restaurant holder åben i sommersæsonen.Menukortet bliver alsidigt med vægt på røgvarer.

Hans motiv for forpagtningen er kærlighed til Tunø og en levende interesse for mad og vin.

–Det er lidt af en tilfældighed, at drømmen om drive restaurant blev til virkelighed lige, men lejlighed bød sig, og så slog jeg til,. siger Tim Grønbech.

Hans baggrund er ikke just kulinarisk. Han er teknisk uddannet og kommer fra en stilling som manager i Expromo Europe A/S, som han var medstifter af. Expromo Europe lever storskærme til det meste af verden med stor succes.

Tunø Røgeri åbner 2018-sæsonen med nye forpagtere

Tunø Røgeri har fået nye forpagtere, og røgeriet åbner med et brag fredag den 18. maj. Følg med her på Facebook-siden Tunø Røgeri om seneste nyt, åbningstider og de flotte menuer!
Forpagterne er Rolf Nordentoft, Line Bundgaard, Nicolai Bech, Kim Thygesen og Allan Bundgaard. Den lokalt bosatte Frank Nielsen er røgmester.
Alle er erfarne og professionelle inden for restaurationsbranchen. Erfaringen dækker alt fra kok og tjener til sommelier.
Det er Rolf Nordentoft, som er initiativtager til at samle femkløveret, som hver især har baggrund i Nordentofts kendte Aarhus-restaurant Dauphine. Dauphine har eksisteret i en lang årrække, men siden 2009 med Nordentoft som ejer. Menukortet er fransk med et twist”, som han udtrykker det, og de bedste og mest velegnede principper her fra vil de fem overføre til Tunø Røgeri.
–Røgeriets menuer v il være varierende med fokus på røgvarer og fisk, men naturligvis vil der også være kødretter på kortet. Dertil gode vine fra Nordentofts egen vinimport. Og i videst muligt omfang vil vi bruge lokale grønsager og produkter. For de er i topklasse, siger forpagterne.
Tunø Røgeri slår døren op fredag den 18. maj, og planen er, at sæsonen skal fortsætte frem til efterårsferien.

På billedet – de fire af de fem: Allan Bundgaard, Line Bundgaard, Nicolai Bech og Rolf Nordentoft.