Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Røgeriet har fået ny forpagter

Ny forpagter fundet

Søren Terkelsen hedder Tunø Røgeris nye forpagter, som Tunø-Røgeri-Fonden har lavet aftale med for 2024 med option på forlængelse.

Søren Terkelsen, 54 år, kender Tunø, hvor han har opholdt sig en del i årets første måneder, og for år tilbage har han arbejdet på Den gamle Mejeri. Og ligeledes for år tilbage var han bosat på øen i knapt et år.

Hans baggrund er yderst alsidig. Han betegner sig selv som bl. a. iværksætter, og i fire år drev han en foodtruck, TheVan, i København. Desuden har han arbejdet i mediebranchen en del år, han har været rejseagent, Frontløber og meget mere.

Søren Terkelsen er straks gået i gang med at gøre røgeri og restaurant parat til sommersæsonen. Han håber, at begge dele er parat til at åbne senest i løbet af et par uger.

Han ønsker at bosætte sig på øen og skal på lidt længere sigt finde/købe en bolig. Men i første omgang leje et sted hvis muligt.

Tunø Røgeri snart klar til at åbne

Det er nu afklaret, at Tunø Røgeri snarest åbner igen. Det ventes at ske i løbet af de næste par uger, røgeri og restaurant vil blive drevet videre, som det hidtil har været kendt, med friske røgvarer og et alsidigt menukort.

På grund af de vanskelige omstændigheder med at få ansat en ny forpagter, vil det i en periode været sådan, at Røgeriet periodevis vil være lukket enkelte dage om ugen.  Det er dog målet, at der skal være åbent alle dage i den såkaldte højsæson.

Det er Tunø-Røgeri-Fonden, som ejer røgeriet, der også påtager sig driften. Hidtil har det været forskellige forpagtere, der har drevet forretningen. Senest Tim Grønbech, der var forpagter de seneste fem år.

–Vi har haft rigtig svært ved at finde den rigtige forpagter i år, siger Claus Bülow, som er formand for Fonden.

–Vi har haft kontakt med flere interesserede, og vi var endda kommer så langt, at en interesseret havde skrevet under på forpagtningskontrakten. Desværre opstod der bl. a. helbredsproblemer for den pågældende, så kontrakten måtte annulleres i sidste øjeblik.

–Det er ikke en ønskværdig situation, at Fonden selv skal være driftsansvarslig i år, men vi ser ikke andre muligheder for at få liv i røgeri og restaurant inden for kort tid til gavn for lokale, sejlere og turister, siger Claus.

–Vores ambition er, at vi i løbet af sommeren kan gøre serveringarealet betydeligt mere attraktivt, end det nu er. Vi planlægger en fleksibel glasafdækning ud mod havnebassinet og ligeledes velfungerende markiser til overdækning. Det er en meget smuk og funktionel  forbedring, der også bevirker, at sæsonen kan forlænges, da det ikke mere kun er vind og vejr, der afgør, om det er behageligt at sidde på Røgeriet. Fredningsnævnet har for nylig godkendt projektet, og det fik ros, slutter formanden.

 

Vi glæder os til at se såvel lokale nye og tidligere gæster på Røgeriet!

 

Tunø-Røgeri-Fondens formål er at skabe et overskud, som skal deles ud til Tunø-projekter af forskellige slags. Fonden har foretaget uddelinger de seneste to år.

 

 

Tunø Røgeri søger ny forpagter

Tunø Røgeri søger ny forpagter. Røgeriet, der ejes af Tunø-Røgeri-Fonden har eksisteret i godt 10 år og går nu ind i sin 11. sæson.

Vi søger en forpagter der kan bringe røgeriet ind i en ny udvikling, i nært samarbejde med bestyrelsen for fonden.

Vi forestiller os en person med kendskab til drift af restaurant og måske også erfaring med røgeridrift. En person, der kan arbejde selvstændigt og selv vil være på stedet det meste af hovedsæsonen, som er juni, juli og august.

Til røgeriet knytter der sig en forretning og en restaurant med et stort udeareal, som kan overdækkes, og som fondsbestyrelsen arbejder på inden sæsonstart at gøre endnu flottere og anvendeligt.

Røgeri og restaurant ligger direkte ned til Tunøs havn, som hvert år besøges af ca 9000 sejlere. Der til kommer mellem 50.000 og 60.000 årlige turister, så for den rigtige forpagter er der et solidt kundegrundlag og et stort indtjeningspotentiale. Alene sommerdriften vil kunne skabe det meste af en årsløn.

Røgerikapaciteten på røgeriet er meget stor, så vi forventer, at den ny forpagter i et samarbejde med fondsbestyrelsen aktivt vil arbejde for en plan, der forretningsmæssigt muliggør en produktion i en så stor en del af året som muligt.

Røgeriet har en Facebook-side ”Tunø Røgeri og restaurant” samt web-siden tunoeroegerifonden.dk.

Henvendelse til og yderligere oplysninger hos Claus Bülow, formand for Tunø-Røgeri-Fonden tlf 40278818

 

Fonden deler næsten 50.000 kr ud til Tunø-projekter

 

I overensstemmelse med fondens vedtægter besluttede bestyrelsen  å mødet efter årsmødet den 12. april 2023 for anden gang at foretage uddelinger af fondens midler.

Efter indstilling fra bestyrelsesmedlemmer blev det besluttet at

Støtte Tunø Museum med et beløb på maks 20.000 kr til installation af varmepumpe samt en eventuel opdatering af husets elinstallation i den del af Stenhuset, som rummer redaktionen for Tunø Avis.

Tunø Kunst Kultur støttes med 5000 kr. Pengene er målrettet Tunø Dage v/Lars Borup, som arbejder selvstændigt med TKK som den overordnede forening. Tunø Dage holder tre dage i august og afvikler – bl.a. i samarbejde m TKK – en række musik- og kulturarrangementer med det formål at være medvirkende til at brande Tunø som en aktiv ø.

Tunø-Fonden støttes med et beløb på ca 6000 kr til 8000 kr til dækning af udgifter til skilt, der skal synliggøre Postgaarden, som rummer kulturarrangementer i form af udstillinger, workshops m v.

Fonden støtter foreningen Tunø Avis med 10.000 kr. Avisen har de seneste tre år givet et underskud på ca 15.000 kr årligt, hvilket bevirker, at foreningens økonomi er stærkt truet, således at nødvendig vedligehold og investeringer i værste fald kan bevirke, at avisen ikke udkommer.

Efterfølgende har fonden bevilget 10.000 kt til vikinge-projektet Tunhalla som støtte til aktiviteter i forbindelse med sommerens vikingemarked.

 

Bestyrelsen udelukker ikke yderligere uddeling i løbet af året, såfremt økonomien tillader det, og egnede støtteprojekter dukker op.

Tunø-Røgeri-Fonden deler ud til Tunø projekter for første gang

Tunø-Røgeri-Fonden har i år for første gang uddelt penge til projekter, og naturligvis drejer det sig om projekter, som har til formål at støtte initiativer til gavn for Tunø og turismen på øen.

Det er Tunhalla og Tunø Kunst Kultur, der i år får glæde af uddelingerne. Bestyrelsen har besluttet at Tunhalla får 10.000 kr til at udvikle det spændende projekt, og Tunø Kunst Kultur 5000 kr til støtte for kommende initiativer.

Uddelingerne er i overensstemmelse med Tunø-Røgeri-Fondens formålsparagraf, hvor det hedder, at Fondens overskud kan anvendes til:

”–at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og bosætning på Tunø.

–at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, forskning og

videnskabelige arbejder, uddannelse af en hver art, eller til alment velgørende humanitært arbejde, med relation til Tunø.”

–Det er stor glæde, at fonden nu har økonomi til at leve op til formålsparagraffens hensigt, siger fondens formand Claus Bülow.

–Det er nu vores håb, at vi også de kommende år vil have økonomi til at foretage uddelinger, men vi tør dog ikke love noget, for alt afhænger af de udgifter, der måtte dukke op, siger Claus Bülow.

Fra åbningen i 2014

–Hidtil er vores indtægter anvendt til vedligehold og nyanskaffelser til røgeriet, og økonomisk set har det været en hård start med mange udgifter her under også afdrag, siger han.

Tunø-Røgeri-Fonden blev stiftet i 2012 på initiativ af Kristian Wiese med Edouard Rasmussen og Peder Odgaard som medstiftere. I 2013  gik byggeriet på havnen i gang, og 2014 åbnede røgeriet for første gang. Projektet blev realiseret med støtte fra Realdania og den daværende Landdistriktspulje.