Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Fonden deler næsten 50.000 kr ud til Tunø-projekter

 

I overensstemmelse med fondens vedtægter besluttede bestyrelsen  å mødet efter årsmødet den 12. april 2023 for anden gang at foretage uddelinger af fondens midler.

Efter indstilling fra bestyrelsesmedlemmer blev det besluttet at

Støtte Tunø Museum med et beløb på maks 20.000 kr til installation af varmepumpe samt en eventuel opdatering af husets elinstallation i den del af Stenhuset, som rummer redaktionen for Tunø Avis.

Tunø Kunst Kultur støttes med 5000 kr. Pengene er målrettet Tunø Dage v/Lars Borup, som arbejder selvstændigt med TKK som den overordnede forening. Tunø Dage holder tre dage i august og afvikler – bl.a. i samarbejde m TKK – en række musik- og kulturarrangementer med det formål at være medvirkende til at brande Tunø som en aktiv ø.

Tunø-Fonden støttes med et beløb på ca 6000 kr til 8000 kr til dækning af udgifter til skilt, der skal synliggøre Postgaarden, som rummer kulturarrangementer i form af udstillinger, workshops m v.

Fonden støtter foreningen Tunø Avis med 10.000 kr. Avisen har de seneste tre år givet et underskud på ca 15.000 kr årligt, hvilket bevirker, at foreningens økonomi er stærkt truet, således at nødvendig vedligehold og investeringer i værste fald kan bevirke, at avisen ikke udkommer.

Efterfølgende har fonden bevilget 10.000 kt til vikinge-projektet Tunhalla som støtte til aktiviteter i forbindelse med sommerens vikingemarked.

 

Bestyrelsen udelukker ikke yderligere uddeling i løbet af året, såfremt økonomien tillader det, og egnede støtteprojekter dukker op.

Comments are closed.