Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Tunø-Røgeri-Fonden deler ud til Tunø projekter for første gang

Tunø-Røgeri-Fonden har i år for første gang uddelt penge til projekter, og naturligvis drejer det sig om projekter, som har til formål at støtte initiativer til gavn for Tunø og turismen på øen.

Det er Tunhalla og Tunø Kunst Kultur, der i år får glæde af uddelingerne. Bestyrelsen har besluttet at Tunhalla får 10.000 kr til at udvikle det spændende projekt, og Tunø Kunst Kultur 5000 kr til støtte for kommende initiativer.

Uddelingerne er i overensstemmelse med Tunø-Røgeri-Fondens formålsparagraf, hvor det hedder, at Fondens overskud kan anvendes til:

”–at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og bosætning på Tunø.

–at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, forskning og

videnskabelige arbejder, uddannelse af en hver art, eller til alment velgørende humanitært arbejde, med relation til Tunø.”

–Det er stor glæde, at fonden nu har økonomi til at leve op til formålsparagraffens hensigt, siger fondens formand Claus Bülow.

–Det er nu vores håb, at vi også de kommende år vil have økonomi til at foretage uddelinger, men vi tør dog ikke love noget, for alt afhænger af de udgifter, der måtte dukke op, siger Claus Bülow.

Fra åbningen i 2014

–Hidtil er vores indtægter anvendt til vedligehold og nyanskaffelser til røgeriet, og økonomisk set har det været en hård start med mange udgifter her under også afdrag, siger han.

Tunø-Røgeri-Fonden blev stiftet i 2012 på initiativ af Kristian Wiese med Edouard Rasmussen og Peder Odgaard som medstiftere. I 2013  gik byggeriet på havnen i gang, og 2014 åbnede røgeriet for første gang. Projektet blev realiseret med støtte fra Realdania og den daværende Landdistriktspulje.

Comments are closed.